บริษัท แฮปปี้โฮม เคเบิ้ล ทีวี ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 และได้รับใบอนุญาต จากคณะกรรมการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ แรกเริ่มบริษัท แฮปปี้โฮมเคเบิ้ลทีวี มีสำนักงานอยู่ที่ 179 ซ.วชิรธรรม 11 ถ.สุขุมวิท 101/1 บางนา กรุงเทพ และได้จัดวางโครงข่ายเคเบิ้ล โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 8 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริการ ให้กับสมาชิก และทางบริษัทได้ให้บริการเต็มรูปแบบ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2543  
     โดยให้บริการเคเบิ้ลทีวี ที่มุ่งเน้นภาพที่คมชัด บริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในเวลานั้น มีช่องรายการมากถึง 24 ช่องรายการ  และค่าบริการเพียง 360 บาท หลังจากนั้นเคเบิ้ลทีวี เป็นที่รู้จัก และนิยมมากขึ้น Happy Home Cable TV. เอง ก็ได้รับความนิยม มากขึ้นเช่นกัน แม้จะไม่ได้มีการโฆษณาอย่างเป็นรูปธรรม แต่ด้วยคุณภาพและบริการที่ดีเยี่ยม ทำให้ผู้บริโภคบอกต่อกันไป และมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ 
     นอกจากนี้เรายังได้ขยายสำนักงาน ไปยังเขตดินแดง เพื่อรองรับการขยายตัว และขจัดปัญหาความคมชัดของภาพอีกด้วย โดย HTV สาขา 2 ตั้งอยู่ที่ อาคาร PM TOWER เลขที่ 731 ถ.อโศก- ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400 ได้เปิดตัวขึ้น เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543 ที่อาคาร พีเอ็ม ทาวเวอร์ โดยใช้เวลาติดตั้งระบบเครือข่าย สัญญาณ และจัดตั้งสำนักงาน เพียง 3 เดือนเท่านั้น และเปิดให้บริการในเดือนกันยายน ในปีนั้นเองโดยได้รับความนิยมและกระแสตอบรับที่ดีมาก ทำให้จำนวนสมาชิก และพนักงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและในที่สุด เพื่อประสิทธิภาพและการบริการที่รวดเร็ว เป็นหนึ่งเดียว (ONE STOP SERVICE) เราได้รวมสาขาทั้งสองแห่งไว้ด้วยกัน

ที่สำนักงานใหญ่ เลขที่ 998/1 ถ. อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพ 10250 
โดยสามารถติดต่อศูนย์บริการ (Call Center) ได้ที่เบอร์ โทร.02 730 6921

  ด้านการบริการเคเบิ้ลทีวี
     เรามุ่งเน้นบุคลากรของเรา เพื่อให้เกิดบริการที่ดีเยี่ยม ซึ่งเป็นหัวใจหลักของ แฮปปี้โฮมเคเบิ้ลทีวี ไม่ว่าจะเป็นการบริการก่อนการขายหรือหลังการขาย โดยการอบรมบุคลากร และการตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการของพนักงานในทุกๆ ฝ่าย เพื่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดของสมาชิก รวมถึงเน้นการบริการหลังการขาย ให้ทีมงานแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสมาชิก ให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการรับแจ้ง โดยไม่มีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติม อีกทั้งเรายังมี ทีมงานของเรา ไว้คอยดูแลท่านสมาชิกตลอด 24 ชั่วโมงในกรณีฉุกเฉิน เพราะเนื่องจากปัจจุบัน โทรทัศน์ ได้เป็นปัจจัยหลักอีกหนึ่งอย่าง ในการใช้ชีวิตของคนเราในปัจจุบัน ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ ท่านสมาชิก มั่นใจได้ว่าเรื่องการบริการเราไม่เป็นสองรองจากใคร

  ด้านโครงข่ายเคเบิ้ลทีวี
     ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้มีการพัฒนาระบบการส่งสัญญาณ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันเทคโนโลยี โดยการส่งสัญญาณผ่านสายใยแก้วนำแสงไปสู่จุดเมนหลัก และเลือกใช้อุปกรณ์การส่งสัญญาณ ทั้งในห้องส่งสัญญาณ และอุปกรณ์ภายนอก ที่ได้มาตรฐาน ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศต้นกำเนิดเคเบิลทีวี และที่สำคัญเราได้ออกแบบระบบ โครงข่ายไว้สู่อนาคต เพื่อรองรับเทคโนโลยี ที่สามารถส่งสัญญาณผสมผสานไปกับเคเบิลทีวีได้ เช่น เคเบิลทีวีระบบดิจิตอล ระบบอินเตอร์เน็ตผ่านสายเคเบิล  ระบบโทรศัพท์ผ่านสายเคเบิลระบบวีดีโอออนดีมาน และอื่นๆ ที่จะเกิดในอนาคต ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ บริษัทฯ มีความพร้อมใน ดำเนินการทันทีเมื่อกฎหมายมีการอนุญาต

  ด้านการบริการสังคม

       เราได้ตระหนักถึงการบริการประชาชน และสังคมอยู่เสมอมา ซึ่งเราได้เล็งเห็นการพัฒนาท้องถิ่น ที่มีการประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ได้ไม่ทั่วถึง และอาจส่งผลเสีย แก่ประชาชน และชุมชนในท้องที่ เราจึงได้จัดตั้งช่องรายการท้องถิ่นขึ้น เพื่อเป็นตัวกลางในการ ประสานงาน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับประชาชน ทำข่าวท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนได้ทราบ ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของกิจกรรมของภาครัฐ และชุมชน ซึ่งไม่สามารถรับชมได้จากที่ไหน รวมถึงการหาสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ และร้านอาหารที่ขึ้นชื่อในท้องถิ่น ที่ท่านอาจไม่เคย รู้มาก่อนเพื่อบริการถึงบ้านท่าน ส่วนงานทางด้านสังคม เราได้ให้ความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือ และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เพราะเรามีนโยบาย ที่จะร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ  ในส่วนที่เราสามารถพึงกระทำได้  เพื่อสร้างสรรประโยชน์แก่ชุมชน โดยเฉพาะ ในเขตพื้นที่บริการ อีกทั้งยังได้ติดตั้งระบบเคเบิลทีวี ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน มูลนิธิต่างๆ ให้ได้รับชม โดยไม่มีการเก็บค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อประโยชน์ทางด้านการหาข้อมูลแหล่งความ รู้ต่างๆ
     หากท่านต้องการมองหาระบบเคเบิลทีวี ที่สามารถตอบสนองความต้องการของท่าน ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อยกคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เลือกใช้บริการกับเรา แฮปปี้โฮมเคเบิลทีวี “บริการดี ทีวีชัด”  เราจริงใจ ไม่ทอดทิ้งการบริการ


 
เว็บสำเร็จรูป
×